CZK /EUR
Vzdělávací webináře I Vitality klub I Registrace I Přihlášení  CZK /EUR

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE PRO PORADCE VITALITY KLUBU

PRO ČESKOU REPUBLIKU1.Obecná ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem e-shopu provozovaném na doméně hcy-vitality.cz je obchodní společnost Hcy Vitality s.r.o. se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 050 28 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6597


2.Definice základních pojmů

VITALITY KLUB je bonusový program pro členy klubu. Bonusový program souvisí s nákupem a prodejem produktů Vitality.

Člen klubu je oprávněn využívat výhody VITALITY KLUBU. Výhody VITALITY KLUBU jsou popsány v čl. 4 “Systém slev a odměn”. Každý člen VITALITY KLUBU se po proškolení a dodání IČ může stát poradcem společnosti Hcy Vitality s.r.o.

Poradce je člen klubu, který splnil podmínku, že vlastní živnostenský list, má zájem o aktivní spolupráci v oblasti poradenství k produktům Vitality a/nebo v oblasti poradenství k homocysteinu a absolvoval vstupní školení.

Eshop je partnerský internetový obchod, který prodává produkty Hcy Vitality.

Doporučitel je člen nebo poradce VITALITY KLUBU, který doporučil nového člena nebo poradce VITALITY KLUBU.

Neregistrovaný zákazník je zákazník, který si přes osobní internetový link člena klubu nebo poradce nakoupil produkty Vitality za konečnou cenu.

Internetový osobní link je jedinečná adresa URL, která je přidělena poradci klubu při registraci. Internetový osobní link má tvar http://ID.hcy-vitality.cz a je provozován na doméně hcy-vitality.cz. Vlastníkem této domény je společnost Hcy Vitality s.r.o.

Peněženka: Každý poradce má na internetovém osobním linku chráněné elektronické konto (Osobní stránky), ve kterém může nahlížet do peněženky. Do peněženky se připisují body za realizované objednávky. Body se přepočítávají na Kč. Přepočet: 1 bod = 1 Kč. V peněžence je navíc přehled nevyřízených a vyřízených objednávek. Získané body může poradce využít na nákup produktů Vitality nebo po dosažení 500 bodů má možnost zažádat o výběr provizí v Kč. V případě využití bodů na nákup produktů Vitality se od celkové částky za vybrané zboží odečte hodnota bodů, na které společnost Hcy Vitality za poradce vystaví daňový doklad, případný nedoplatek bude fakturován. Poradci, který je plátce DPH nelze odečíst body z celkové částky za vybrané zboží.
Pokud poradce požádá o provize, společnost Hcy Vitality vystaví za člena daňový doklad. Všechny daňové doklady jsou uloženy na osobních stránkách poradce. Před první výplatou provizí je nutno zadat číslo účtu do registračních údajů poradce v osobním profilu na osobních stránkách. Peníze Hcy Vitality s.r.o. zasílá pouze bankovním převodem na bankovní účet nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí požadavku. V případě, že poradce je plátcem DPH, bude mu k provizi připočteno DPH. Pokud se poradce stane v průběhu spolupráce plátcem DPH je nezbytné o tom společnost Hcy Vitality informovat. Pokud má poradce v peněžence na konci kalendářního roku provizi vyšší než 500 bodů/Kč, je povinen požádat o její vyplacení do 30. 12. daného roku, pokud tak neučíní dojde k výmazu bodů z peněženky.


Konečná cena je cena produktů Vitality bez slevy. Za konečnou cenu nakupují neregistrovaní zákazníci. Konečná cena produktů Vitality je uvedena v čl.4 “Systém slev a odměn” tabulka 1.

Produkty Vitality jsou produkty vystavené v e-shopu na doméně hcy-vitality.cz.


3. Podmínky získání členství ve VITALITY KLUBU

Členem Vitality klubu se stává ten, kdo řádně vyplní registrační formulář. Registrace je zdarma.
Členem a poradcem klubu se mohou stát pouze osoby, které dosáhly plnoletosti (tj. 18 let).
Po proškolení a dodání IČ se člen klubu stává poradcem společnosti Hcy Vitality s.r.o., získává možnost nakupovat produkty Vitality za zvýhodněné poradenské ceny a zároveň možnost získávat odměny z doporučování produktů Vitality a s vlastní obchodní sitě registrováných členů, poradců a e-shopů. 
Registrací do členského VITALITY KLUBU získává poradce klubu osobní internetový link ve tvaru http://ID.hcy-vitality.cz. Tento link slouží pro realizaci vlastních nákupů, ale také k realizaci nákupů neregistrovaných zákazníků za konečnou cenu, k registraci doporučených zájemců o členství ve Vitality klubu a k registraci doporučených poradců.

Roční podmínka aktivity pro poradce
Podmínky pro poradce v následujícím roce jsou platné za splnění těchto dvou podmínek aktivity: 
1. osobní nákupy v celkové hodnotě minimálně 2.500,-Kč / za kalendářní rok. 
2.  a)  minimální obrat nákupů přes osobní link poradce ve výši 15.000 Kč/za kalendářní rok nebo za
     b)  4 nově zaregistrovaní členové (poradci) ročně s uskutečněným nákupem.

Minimálním obratem nákupů se rozumí osobní nákupy + nákupy klientů, které jsou realizované přes osobní link poradce. 
Přehled a součet nákupů je k nahlédnutí v kanceláři osobních stránek pod odkazem „Přehled aktivity”.

Pokud poradce výše zmíněné podmínky aktivity nesplní, bude mu od 1.1. následujícího roku odebrána možnost nakupovat za zvýhodněné poradenské ceny. Poradce bude v systému Hcy Vitality nadále veden jako člen Vitality klubu a bude moci nakupovat za členské ceny (nákupní ceny viz ceníky). 

Pokud člen Vitality klubu splní výše zmíněné podmínky aktivity tj. provede osobní nákupy v určené výši a minimální obrat nákupů přes link, a pokud splní také podmínku vlastnit aktivní živnostenský list, bude moci od následujícího měsíce nakupovat znovu za poradenské ceny (nákupní ceny viz ceníky). 
Podmínka aktivity je platná vždy od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku.


4. Systém slev a odměn

Tabulka č. 1. – nákupní ceny pro poradce
Tabulka č. 2. – odměna z přímého prodeje
Tabulka č. 3. – odměna z každé zrealizované objednávky neregistrovaného zákazníka přes link člena klubu
Tabulka č. 4. – odměna z každé zrealizované objednávky člena klubu
Tabulka č. 5. – odměna z každé zrealizované objednávky poradce klubu
Tabulka č. 6. – odměna z každé zrealizované objednávky doporučeného eshopu


Odměny z nákupu Vámi registrovaných členů, poradců a eshopů se vyplácí z 1. linie. Odměny se připisují v bodech do peněžěnky vždy až po zaplacení a převzetí zboží. V případě zrušení transakce dle zákonných podmínek e-shopu Vám bude provize stornována z důvodu neuskutečněného obchodu.

Ceník produktů Vitality pro PORADCE Vitality klubu

  CENÍK VÝROBKŮ PRO PORADCE   ODMĚNA Z PRODEJE
  Tabulka č. 1   Tabulka č. 2   Tabulka č. 3
název výrobku Vaše nákupní cena prodejní cena   přímý prodej   přes link
            bez slevy se slevou
Hcy - betain 585,00 Kč 750,00 Kč   165,00 Kč   110 b. 80 b.
Hcy – aloe 585,00 Kč 750,00 Kč   165,00 Kč   110 b. 80 b.
Magnesium 335,40 Kč 430,00 Kč   94,60 Kč   62 b. 43 b.
Imune 936,00 Kč 1 200,00 Kč   264,00 Kč   170 b. 110 b.
Lecithin 202,80 Kč 260,00 Kč   57,20 Kč   37 b. 27 b.
D3 + K2 218,40 Kč 280,00 Kč   61,60 Kč   40 b. 30 b.
Jód 218,40 Kč 280,00 Kč   61,60 Kč   40 b. 30 b.
Enzymy 530,40 Kč 680,00 Kč   149,60 Kč   95 b. 70 b.
ProMikrobiom 530,40 Kč 680,00 Kč   149,60 Kč   92 b. 65 b.
Zinek 218,40 Kč 280,00 Kč   61,60 Kč   40 b. 30 b.
Omega 3 483,60 Kč 620,00 Kč   136,40 Kč   89 b. 68 b.
Omega 3 balíček 1 716,00 Kč 2 200,00 Kč   484,00 Kč   318 b. 226 b.
Prebio Vitality 514,80 Kč 660,00 Kč   145,20 Kč   96 b. 65 b.
Vitamín A 218,40 Kč 280,00 Kč   61,60 Kč   40 b. 30 b.
KloubVital 663,00 Kč 850,00 Kč   187,00 Kč   120 b. 84 b.
KloubVital set 1 755,00 Kč 2 250,00 Kč   495,00 Kč   310 b. 220 b.
Beauty Drink 663,00 Kč 850,00 Kč   187,00 Kč   120 b. 80 b.
Prebio Vitality 2ks 772,20 Kč 990,00 Kč   217,80 Kč   142 b. 94 b.
Liftingové sérum 460,20 Kč 590,00 Kč   129,80 Kč   80 b. 60 b.
Růžová voda 226,20 Kč 290,00 Kč   63,80 Kč   42 b. 29 b.
Sérum 7 HA 538,20 Kč 690,00 Kč   151,80 Kč   98 b. 70 b.
Akné sérum 390,00 Kč 500,00 Kč   110,00 Kč   70 b. 50 b.
Gel PAPAYA 210,60 Kč 270,00 Kč   59,40 Kč   38 b. 24 b.
Gel CITRUS BLISS 210,60 Kč 270,00 Kč   59,40 Kč   38 b. 24 b.
Gel FRUIT ROSE 210,60 Kč 270,00 Kč   59,40 Kč   38 b. 24 b.
Gel MANGO 210,60 Kč 270,00 Kč   59,40 Kč   38 b. 24 b.
Gel POMMEGRANATE 210,60 Kč 270,00 Kč   59,40 Kč   38 b. 24 b.
Gel WHITE NECTARINE 210,60 Kč 270,00 Kč   59,40 Kč   38 b. 24 b.
Gel YLANG-YLANG 210,60 Kč 270,00 Kč   59,40 Kč   38 b. 24 b.
Zubní pasta WETYZO 161,50 Kč 170,01 Kč   8,51 Kč   5 b. 5 b.
Ústní voda WETYZO 342,00 Kč 360,00 Kč   18,00 Kč   12 b. 10 b.
Bělící pudr WETYZO 275,50 Kč 290,00 Kč   14,50 Kč   10 b. 10 b.
Kartáček na zuby bílý 89,30 Kč 94,00 Kč   4,70 Kč   5 b. 5 b.
Kartáček na zuby zelený 89,30 Kč 94,00 Kč   4,70 Kč   5 b. 5 b.
Jemná čistící pěna 332,50 Kč 350,00 Kč   17,50 Kč   11 b. 10 b.
Odličovací mléko 408,50 Kč 430,00 Kč   21,50 Kč   13 b. 10 b.
Sprchový gel GOLDWAVE 228,00 Kč 240,00 Kč   12,00 Kč   7 b. 5 b.


Odměny z nákupů Vámi registrovaných členů, poradců a e-shopů ve Vaší první linii

  Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6
název výrobku člen poradce e-shop
Hcy - betain 80 b. 40 b. 20 b.
Hcy – aloe 80 b. 40 b. 20 b.
Magnesium 43 b. 15 b. 8 b.
Imune 110 b. 50 b. 25 b.
Lecithin 27 b. 15 b. 8 b.
D3 + K2 30 b. 15 b. 8 b.
Jód 30 b. 15 b. 8 b.
Enzymy 70 b. 25 b. 13 b.
ProMikrobiom 65 b. 25 b. 13 b.
Zinek 30 b. 15 b. 8 b.
Omega 3 68 b. 25 b. 13 b.
Omega 3 balíček 226 b. 92 b. 46 b.
Prebio Vitality 65 b. 15 b. 8 b.
Vitamín A 30 b. 15 b. 8 b.
KloubVital 84 b. 30 b. 15 b.
KloubVital set 220 b. 70 b. 35 b.
Beauty Drink 80 b. 20 b. 10 b.
Prebio Vitality 2ks 94 b. 10 b. 5 b.
Liftingové sérum 60 b. 20 b. 10 b.
Růžová voda 29 b. 10 b. 5 b.
Sérum 7 HA 70 b. 25 b. 13 b.
Akné sérum 50 b. 15 b. 8 b.
Gel PAPAYA 24 b. 10 b. 5 b.
Gel CITRUS BLISS 24 b. 10 b. 5 b.
Gel FRUIT ROSE 24 b. 10 b. 5 b.
Gel MANGO 24 b. 10 b. 5 b.
Gel POMMEGRANATE 24 b. 10 b. 5 b.
Gel WHITE NECTARINE 24 b. 10 b. 5 b.
Gel YLANG-YLANG 24 b. 10 b. 5 b.
Zubní pasta WETYZO 5 b. 4 b. 4 b.
Ústní voda WETYZO 10 b. 8 b. 8 b.
Bělící pudr WETYZO 10 b. 8 b. 8 b.
Kartáček na zuby bílý 5 b. 4 b. 4 b.
Kartáček na zuby zelený 5 b. 4 b. 4 b.
Jemná čistící pěna 10 b. 8 b. 8 b.
Odličovací mléko 10 b. 8 b. 8 b.
Sprchový gel GOLDWAVE 5 b. 4 b. 4 b.


6. Závěrečná ustanovení

Společnost nenese odpovědnost za zneužití osobních stránek třetí osobou.
Poskytnutí přístupových údajů do chráněného osobního elektronického konta eshopu třetím osobám není dovoleno. V případě úmrtí poradce přecházejí práva, povinnosti a závazky vůči společnosti na dědice. Změna doporučitele u poradce klubu není možná. Souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce poradce potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijal. Zároveň se souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce bere poradce na vědomí, že je zodpovědný za řádné zdanění přijatých provizí, a to dle příslušných právních předpisů státu. Společnost Hcy Vitality s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky spolupráce jednostranně změnit. Pokud tak učiní, budou členové klubu upozorněni e-mailem uvedeným při registraci a/nebo v administraci osobních stránek.


Tyto Podmínky spolupráce pro členy VITALITY KLUBU vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 8. 2022
Na stránkách používáme soubory cookies. Ty nezbytné jsou nutné pro provoz stránek, statistické sbírají anonymní data pro analyzýzu návštěvnosti a marketingové umožní například následné hodnocení nákupu, případně zobrazení relevantní reklamy.

Veškerá data se sbírají a používají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.

Nastavení Odmítnout vše Přijmout vše

zavřít
Uložit nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše